Przedsiębiorstwo realizuje inwestycję współfinansowaną z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek

Cele projektu:

Celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy dzięki komercjalizacji wyników zleconych prac B+R.

Planowane efekty:

Efektem realizacji inwestycji jest wdrożenie wyników zakończonych prac B+R, które miały na celu opracowanie konstrukcji oraz procesu produkcji innowacyjnej naczepy do transportu jachtów żaglowych i motorowych. Wykorzystując know-how zdobyty w trakcie budowy i testów prototypów zostanie wprowadzony na rynek udoskonalony typ naczepy, który został zgłoszony do ochrony patentowej.

 

Wartość projektu:

28 260 350,48 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

15 368 780,00 zł


Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe na drukarkę i ploter Dostawa drukarki i plotera plik PDF

Zapytanie ofertowe na sprzęt komputerowy  – Dostawa i konfiguracja sprzętu komputerowego plik PDF

Zapytanie ofertowe na elektronarzędziaZapytanie ofertowe na elektronarzędzia plik PDF